Uncategorized · Đam mỹ

[Bẻ cong] Chương 36

Chương 36: Thế giới thực Sư Dịch tỉnh lại trong một hoàn cảnh tối tăm, chậm rãi mở mắt, thích ứng hồi lâu ý thức mới dần dần thanh tỉnh, sức mạnh cơ thể cũng từ từ khôi phục, lần này tỉnh lại không còn mệt mỏi như trước.  Sư Dịch chống cánh tay đứng… Continue reading [Bẻ cong] Chương 36

Cùng Quân đi về · Đam mỹ

[Cùng Quân đi về] Chương 22

Chương 22 Edit: Siu Nhơn Mèo “Hoàng thượng sẽ không phải cầu mà không được, nô tài đặt bệ hạ vào trong tim đã lâu, lâu đến nỗi tự bản thân nô tài cũng đã quên mất là từ lúc nào.” Sáu mươi tư, chuyện Lệ phi. Thẩm Ngôn đi theo sau Lục Uyên đang… Continue reading [Cùng Quân đi về] Chương 22

Cùng Quân đi về · Đam mỹ

[Cùng Quân đi về] Chương 21

Chương 21 Edit: Siu Nhơn Mèo “Được rồi, vào ngủ đi, trừ chỗ này có ngươi ra trẫm còn có thể đi đâu được?” Sáu mươi mốt, hỏi Oanh Sương. “Hoàng thượng?” Thẩm Ngôn đang đứng ngủ gật thoáng lắc lư một cái, mở mắt ra đã thấy trước mắt là áo bào minh hoàng.… Continue reading [Cùng Quân đi về] Chương 21

Uncategorized · Đam mỹ

[Bẻ cong] Chương 35

Chương 35: Ta cùng Tiên Quân đoạt nam nhân (10) Trọng Phong từ khi bắt đầu có trí nhớ đã bầu bạn hầu hạ bên người Miết Nhiễm, đối với tính tình của Miết Nhiễm nhiều ít có chút hiểu rõ, ra quyết định thì sẽ không dễ dàng thu hồi hoặc từ bỏ. Trước… Continue reading [Bẻ cong] Chương 35

Cùng Quân đi về · Đam mỹ

[Cùng Quân đi về] Chương 20

Chương 20 Edit: Siu Nhơn Mèo Mảnh tình mà hắn cho rằng có lẽ sẽ phải vĩnh viễn chôn sâu dưới đáy lòng được đáp lại đã là phúc phận to lớn trời ban cho. Năm mươi tám, cầu mong gì đâu. Lục Uyên và Thẩm Ngôn về đến Hà Thanh điện cũng vừa dùng… Continue reading [Cùng Quân đi về] Chương 20

Cùng Quân đi về · Đam mỹ

[Cùng Quân đi về] Chương 19

Chương 19 Edit: Siu Nhơn Mèo “Trẫm mong ngươi đừng quá hiểu chuyện đến vậy, khiến trẫm xót ngươi biết bao nhiêu.” Năm mươi lăm, thương ngươi. Một đêm này Thẩm Ngôn không thể nói được với Lục Uyên câu nào, không phải hắn không nói, mà là dù hắn nói đến khô lưỡi, Lục… Continue reading [Cùng Quân đi về] Chương 19

Cùng Quân đi về · Đam mỹ

[Cùng Quân đi về] Chương 18

Chương 18 Edit: Siu Nhơn Mèo Hắn không phải là tin chắc Lục Uyên không nỡ làm gì mình, mà hắn tin Lục Uyên nhất định có thể hiểu được tâm ý của mình. Năm mươi hai, đừng chọc gia. “Gia…” Thẩm Ngôn lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân khép y phục của… Continue reading [Cùng Quân đi về] Chương 18